کلبه ی شطرنجی

انسان های بی هدف مجبورند تمام عمر برای انسان های هدفمند کار کنند ...

کلبه ی شطرنجی

انسان های بی هدف مجبورند تمام عمر برای انسان های هدفمند کار کنند ...

نام و نام خانوادگی          مهدی شریف نسب


تاریخ تولد                      14 / 3 / 1378


ایمیل                          mehdi_sharifnasab7878@mihanmail.ir


سایت                        www.kolbeshatranji.blog.ir


شماره تماس               09102696021